Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató személyes adatok kezeléséről a szuszi2023.ecology.hu honlap használata során

BEVEZETÉS

Nagy hangsúlyt fektetünk az Ön adatainak titkos kezelésére és védelmére. Az alábbiakban szeretnénk ismertetni, hogy milyen adatokat kezelünk, mikor és milyen célból és milyen jogi alappal. Szeretnénk elmagyarázni Önnek, hogyan működnek a szolgáltatásaink, és milyen módon garantáljuk az Ön személyes adatainak a védelmét. A GDPR 4. Cikkének (1) pontja szerint a személyes adat bármely, azonosított vagy azonosítható természetes személyhez kapcsolódó információ. Az azonosítható személy olyan természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetetten azonosítható. Ebben a tárgyban a GDPR 4. cikke (1) pontjában talál további információkat. Ezt az Adatvédelmi Szabályzatot bármikor meg lehet jeleníteni, le lehet menteni és ki lehet nyomtatni. Amennyiben megadjuk a törvényes célunkat vagy egy harmadik fél törvényes célját (a GDPR 6. Cikkének (1) pontja) mint a személyes adatok kezelésének a jogalapját, Önt megilleti a tiltakozás joga a GDPR 21. Cikke alapján:

A GDPR 21. cikke alapján Ön bármikor jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen. Ezt követően nem kezeljük tovább a személyes adatokat, kivéve ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű törvényes okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (lásd a GDPR 21. cikk (1) pontját, az úgynevezett „tiltakozáshoz való korlátozott jog”). Ebben az esetben Önnek indokolnia kell a tiltakozását, az adott helyzettel kapcsolatos okokkal. Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség (lásd GDPR 21. cikk (6) bekezdés).

ADATKEZELŐ

A személyes adatok kezeléséért felelős adatkezelő a GDPR 4. cikk (7) pontja alapján: 
Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete, 6726 Szeged, Közép fasor 52.

ADATVÉDELMI KAPCSOLATTARTÓ:

Ha kérdései lennének személyes adatai kezelésével vagy az adatvédelemhez fűződő jogaival kapcsolatosan, kérjük, itt tegye fel azokat:

Ódor Péter 
Email: szuszi2023@blki.hu

NAPLÓFÁJLOK

Valahányszor felkeresi a weboldalunkat, automatikusan adatokat és információkat gyűjtünk az Ön eszközének a rendszeréről, amelyeket úgynevezett szerver naplófájlokban tárolunk. Ezek az adatok olyan információk, amelyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez kapcsolódnak (a továbbiakban: a webhely használója). Az adatokat az Ön böngészője automatikusan átadja, amikor ellátogat a weboldalunkra. Ez a következő információkat foglalja magában:

 • Az időpont, amikor ellátogatott a weboldalunkra (a hosting szolgáltató szerveréhez intézett kérés),
 • Annak a weboldalnak az URL címe, ahonnan elérte a mi weboldalunkat.
 • Az operációs rendszer, amit Ön használ,
 • Az Ön által használt böngésző típusa és verziója.
 • Az Ön számítógépének IP címe.

Ennek a feldolgozásnak az a célja, hogy a weboldalunkat elérhetővé tegye az Ön eszközéről, és hogy a weboldalunk helyesen jelenjen meg az Ön eszközén, illetve a böngészőjében. Az adatokat felhasználjuk a weboldal optimalizálására és az informatikai rendszerünk biztonsága érdekében is.

Az adatokat statisztikai célokra használjuk. A felhasználói magatartás statisztikai elemzése egyebek mellett lehetővé teszi számunkra a reagálást és a kínálatunk optimalizálását, illetve a biztonsággal kapcsolatos események azonosítását. A statisztikai célra történő feldolgozás nem személyes, hanem összesített adatokat eredményez. Ezeket az eredményeket, illetve a személyes adatokat nem használják fel olyan intézkedések vagy döntések alátámasztására, amelyek egy meghatározott természetes személyt érintenek.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) f) pontja. Törvényes érdekünk fűződik ahhoz, hogy az Ön böngészőjéhez egy technikailag jól működő weboldalt kínáljunk, és lehetővé tegyük az Ön számára a szerverünk és az Ön végberendezése közötti kommunikációt. Ez utóbbi esetben technikai okokból mindenképpen kezelnünk kell az Ön IP címét. Törvényes érdekünk fűződik a statisztikai célú adatkezeléshez azzal a céllal, hogy tovább tudjuk optimalizálni a weboldalt az Ön böngészőjéhez, és garantálni tudjuk a rendszerünk biztonságát.

A kezelt információkat csak addig tároljuk, amíg azok szükségesek a kívánt cél eléréséhez, vagy amíg a jogszabályok előírják. Az adatokat a Magyar Ökológiai Társaság fogadja, valamint a hosting szolgáltató kiszolgáló gépe, amely a Magyar Ökológiai Társaság alvállalkozójaként jár el.

TILTAKOZÁS JOGA 
Önt megilleti a tiltakozás joga. Bármikor elküldheti nekünk a tiltakozását, illetve tájékoztathat minket arról (pl. e-mailben a szuszi2023@blki.hu címre).

A személyes adatok megadását sem jogszabály, sem szerződés nem írja elő, és nem szükséges szerződés megkötéséhez sem. Önt sem terheli semmiféle kötelezettség személyes adatainak megadására. Ha azonban nem adja meg ezeket az információkat, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a weboldalunkat, vagy nem tudja teljesen kihasználni annak minden funkcióját.

SÜTIK 
Sütiket (cookie-kat) csak a legszükségesebb mértékig alkalmazunk. Az ezzel kapcsolatos biztonsági intézkedéseket a Sütikezelési szabályzat tartalmazza.

TILTAKOZÁS JOGA 
Önt megilleti a tiltakozás joga. Ön korlátozhatja vagy teljesen megtilthatja sütik beállítását a böngészője beállításaiban. Azt is beállíthatja, hogy a sütik automatikusan törlődjenek, amikor bezárja a böngészőablakot.

REGISZTRÁCIÓ

 1. Az adatkezelés jogalapja regisztráció esetén az érintett hozzájárulása, amit az érintett a regisztrációs űrlapon az "Az adatvédelmi tájékoztatót elolvastam, az adatkezeléshez hozzájárulok" jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.
 2. Az érintetti kör regisztráció esetén: minden olyan természetes személy, aki a 12. Magyar Ökológus Kongresszus honlapján regisztrálni kíván és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.
 3. A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, e-mail cím, MÖTE-tagság, szállással, étkezéssel kapcsolatos preferenciák és számlázási adatok.
 4. Az adatkérés célja a regisztráló valódiságának és jogosultságának ellenőrzése, illetve a szállással, étkezéssel kapcsolatos foglalások.
 5. Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) regisztráció esetén: a SZÜSZI2023 szervezőbizottsága, az ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a honlap üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.
 6. Az adatkezelés időtartama regisztráció esetén: a SZÜSZI2023 befejezéséig illetve az az érintett kérelmére történő törlésig.
 7. Az érintett bármikor kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését a szuszi2023@blki.hu címre írva, illetve bejelentkezés után a Fiók megszüntetése gomb segítségével.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a hatósághoz is fordulhat: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 
telefon: +36-1-391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
honlap: www.naih.hu